วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการ (Project) คำนิยามของ PMBOK

ในตอนนี้ผมจะพูดถึงการจัดการโครงการ (Project management) ของสถาบัน PMI ในมาตรฐานของ PMP หรือ PMBok ก่อนนะครับ

โครงการ(Project) คำนิยามของ PMBOK ความหมายคือ “การเข้าทำงานที่มีระยะเวลาชั่วคราวเพื่อสร้าง ผล บริการ หรือสินค้า ที่มีความเฉพาะตัว”

“A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.”

ซึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณะสำคัญของโครงการนั้น ได้แก่

1. ระยะเวลาชั่วคราว(Temporary) การมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งโครงการแต่ละโครงการต้องมีจุดหมายเพื่อเป็นการสิ้นสุด

โดยโครงการจะสิ้นสุดดังนี้
-เมื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
-เมื่อสถานการณ์บ่งชี้ให้เห็นชัดว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะไม่บรรลุถึงได้ในอนาคต
-ไม่สามารถเป็นไปได้
-เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนั้นอีกต่อไป
-โครงการถูกระงับ

ส่วนคำว่าระยะเวลานั้น ไม่จำกัด อาจเป้น เดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง หรืออาจเป็น ปี ถึง หลายๆ ปี ก็ได้ แต่ในระยะยาวนั้น ต้องมีจุดสิ้นสุดของโครงการ

2. ผล บริการ หรือสินค้า ที่มีความเฉพาะตัว (Unique Products, Services, or Results) โครงการต้องมีผลออกมาที่มีความเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริการ สินค้า หรือ เอกสารทีเป็นประโยชน์

โดยเรื่องความมีเอกลักษณ์(Uniqueness) นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อผลของโครงการมาก งานทุกงานนั้นมีเอกลักษณะตามแต่ละโครงการที่ได้ ซึ่งแม้ผลงานจะเหมือนกัน แต่ความเป็นเจ้าของ การออกแบบ สถานที่ ต่างกัน

3. การทำงานตามแผน(Progressive Elaboration) ซึ่งหมายถึงการทำงานที่ละขั้นตามแผนที่วางไว้อย่างตามเนื่องให้ได้ผลงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ โดยในโครงการนั้นต้องมีการแจ้งขอบเขตให้ชัดเจนและอธิบายถึงสร้างที่ต้องการ รายละเอียดต่างๆ ในคนในทีมพัฒนาโครงการนั้นเข้าใจอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ แผนที่วางไว้

โดยเมื่อเริ่มต้น ขอบเขตของโครงการนั้นอาจใหญ่แต่เมื่อทำงานไปเรื่อยๆ ด้วยผลงานที่เสร็จเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วจะทำให้ขอบเขตงานนั้นเล็กลงไป ทำให้เรามุ่งเป้าไปในขอบเขตโครงการที่ชัดเจนขึ้นและสามารถเพิ่มรายละเอียดได้มากขึ้นเพื่อให้โครงการนั้นสมบูรณ์ตามขอบเขตที่ตั้งไว้

คุณลักษณะ 3 อย่างนี้คือ ลักษณะของ โครงการที่ใช้ทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาชั่วคราวเพื่อให้ได้ผลงานที่เฉพาะตัว

โดยส่วนใหญ่การกำหนดคำนิยามว่างงานไหนเป็น โครงการก็ดู อยู่ ประมาณ 2-3ข้อคือ

- โครงการนั้นมีระยะเวลาชั่วคราวหรือไม่
- มีเอกลักษณของผลงานหรือไม่
- หาเป้าหมายของโครงการที่จะสำเร็จได้หรือไม่

ถ้ามีทั้ง 3 ประการนี้ กล่าวได้ว่างานนั้น คือ งานโครงการครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น